Gwasanaethau Digwyddiadau

Charity and Corporate Event Planning North Wales

Digwyddiadau Codi Arian Elusen Gogledd Cymru

Gall trefnu Digwyddiad Codi Arian i Elusen fod yn her oherwydd y cyllid cyfyngedig sydd ar gael gan sefydliadau dielw. Ond mae hefyd yn fentr gyffrous a gwobrwyol. Rydym yn deall beth sydd ei angen i gynllunio a gweithredu Digwyddiad Codi Arian i Elusen lwyddiannus y bydd eich gwestai yn llawn cyffro i fynychu, a bydd hyn yn cynyddu eich ffrydiau codi arian.

Mae Gwasanaethau Digwyddiadau Codi Arian i Elusen yn cynnwys (ond ddim yn gyfyngedig i):

  • Ciniawau Gala

  • Ocsiwn Dawel

  • Holi ac Ateb gyda ser chwaraeon ac enwogion

  • Digwyddiadau Elusen

Ydych chi’n gobeithio cynnal Digwyddiad Codi Arian i Elusen? Cysylltwch gyda ni i weld sut medrwn helpu!

 

Digwyddiadau Corfforaethol Gogledd Cymru

Yn Digwyddiadau 8 Events, rydym yn paratoi a gweithredu pob cam cynllunio’r digwyddiad yn ofalus gan eich cadw’n wybodus ac eich cynnwys mewn penderfyniadau tra cymryd y baich oddi ar eich ysgwyddau a chaniatáu i chi ganolbwyntio ar eich gwaith eich hun. Beth bynnag yw eich anghenion, o lansio cynnyrch a chynadleddi fusnes i werthfawrogiad cwsmer, fe wnawn greu profiad unigryw i’ch gwesteion fwynhau tra cadw golwg ar y llinell isaf.

Mae Gwasanaethau Digwyddiadau Corfforaethol yn cynnwys (ond ddim yn gyfyngedig i):

  • Agoriadau Mawreddog

  • Lansio Cynnyrch

  • Cydnabyddiaeth Cyflogai

  • Gwerthfawrogiad Cwsmer

  • Pen-blwydd neu Garreg Filltir Cwmni

Ydych chi’n gobeithio cynnal Digwyddiad Corfforaethol? Cysylltwch gyda ni i weld sut medrwn helpu!