Rheng Flaen Wych

Ultimate Wales Front Row event with Adam Jones, Richard Hibbard, Gethin Jenkins and Rupert Moon

Rheng Flaen Wych

Noson wych arall a gynhaliwyd gan Wyth Events – llwyddiant ysgubol oedd Rheng Flaen Wych! Gwerthwyd y digwyddiad a chafwyd amser gwych gan bawb.

Nos Fercher y 6ed o Ragfyr, roedd Adam Jones, Richard Hibbard a Gethin Jenkins, rheng flaen chwedlonol Cymru, yn gwneud eu hymddangosiad cyntaf yng Ngogledd Cymru mewn swper gala er budd yr Ambiwlans Awyr, yng Ngwesty’r Quays, Deganwy mewn digwyddiad wedi drefnu gan Digwyddiadau 8, gyda’r noson yn cael ei harwain gan un o arwyr eraill Rygbi Cymru Rupert Moon.

Yn ogystal a pryd tri chwrs ac ocsiwn ddistaw o femorabilia, uchafbwynt y noson roedd sesiwn cwestiwn ac ateb gyda’r mawrion o dan arweiniad Rupert Moon gyda cyfle gwych i glywed am eu profiadau yn chwarae dros Gymru ac i’r Llewod.

Hoffwn ddiolch i Richard, Adam, Gethin, Rupert a pawb gwnaeth cyfrannu at y noson!

Table setting at The Quay Hotel Wales Ultimate Front Row event prize winner

Guest laughing at Air Ambulance Charity dinner Richard Hibbard signing jersey at Air Ambulance charity dinner

Excited raffle prize winner at Wales Ultimate Front Row event Ultimate Wales Front Row on stage at Wales Air Ambulance charity dinner

surprised raffle winner at Wales Air Ambulance charity dinner Wales Ultimate Front Row with charity dinner guests

Guest with the Wales Ultimate Front Row at the Wales Air Ambulance charity dinner Gethin Jenkins signing autographs

Auction table at Air Ambulance charity dinner Adam Jones, Richard Hibbard and Gehin Jenkins at Wales Air Ambulance charity dinner

Guest shaking hands with Adam Hibbard Adam Jones, Gethin Jenkins and Rupert Moon on stage