Noson yng Nghwmni Sam Warburton

An Evening with Sam Warburton Charity Fundraiser

Noson yng Nghwmni Sam Warburton

Gwnaethom gynnal cyfres o ddigwyddiadau gyda Sam Warburton yn Awst 2017 er budd Jillion Potter.

Cafodd y digwyddiad cyntaf ei gynnal yng Nghlwb Rygbi’r Wyddgrug ac yr ail yn Whitehall, Pwllheli. Roedd y ddau ddigwyddiad yn cynnwys pryd 3 cwrs, sesiwn Holi ac Ateb, Ocsiwn a Raffl yng Nghwmni Sam Warburton. Roedd y nosweithiau dan ofal Rupert Moon.

Hoffem ddiolch i Sam a phawb wnaeth helpu i wneud y digwyddiadau yn llwyddiant!

Evening with Sam Warburton Charity Fundraiser North Wales Evening with Sam Warburton Charity Fundraiser North Wales Evening with Sam Warburton Charity Fundraiser North Wales Evening with Sam Warburton Charity Fundraiser North Wales Evening with Sam Warburton Charity Fundraiser North Wales Evening with Sam Warburton Charity Fundraiser North Wales Evening with Sam Warburton Charity Fundraiser North Wales Evening with Sam Warburton Charity Fundraiser North Wales Evening with Sam Warburton Charity Fundraiser North Wales Evening with Sam Warburton Charity Fundraiser North Wales Evening with Sam Warburton Charity Fundraiser North Wales Evening with Sam Warburton Charity Fundraiser North Wales Evening with Sam Warburton Charity Fundraiser North Wales Evening with Sam Warburton Charity Fundraiser North Wales